Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Szkolenia

Chcąc propagować idee mediacji i upowszechniać jej stosowanie, regularnie prowadzimy szkolenia dla przyszłych mediatorów. Ich program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2007 r.

W naszej ofercie są szkolenia z zakresu:
  • podstaw mediacji 
  • mediacji rodzinnej
  • mediacji gospodarczej
  • mediacji w postępowaniu administracyjnym

 

Więcej informacji  TUTAJ.