Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Warsztaty

W ramach prowadzonych przez nas projektów, okresowo organizujemy warsztaty rozwijające konkretne umiejętności przydatne przy wychodzeniu z konfliktu.
Proponujemy dwa tematy warsztatów:

Tata na zawszewarsztaty dla ojców po rozwodzie, przeprowadzone w ramach projektu „Tata na zawsze”.

Lepiej rozmawiaćwarsztaty dla rodziców w sytuacji kryzysu/rozstania, przeprowadzone w ramach projektu „Lepiej rozmawiać”, których kontynuacja są warsztaty pod tym samym tytułem, odbywające się obecnie w różnych miastach w Polsce.