Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Tata na zawsze

W roku 2006 opracowaliśmy i wdrożyli projekt „Tata na zawsze”.

Program ten był skierowany do ojców, którzy nie mieszkają ze swoimi dziećmi w wyniku rozstania, separacji czy rozwodu. Wspieraliśmy w nim głównie tych, którzy chcieli się dowiedzieć i nauczyć, w jaki sposób spędzić wspólne chwile z dzieckiem, gdy już przyjdzie na to czas. Zwracaliśmy się również do tych ojców, którzy na skutek różnych trudności – czy to w kontaktach z byłymi żonami, czy borykając się z trudnościami wychowawczymi – wycofują się lub drastycznie zmniejszają swój udział w życiu swoich dzieci. To można i należy poprawić.

Poprzez publikacje „Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu” i warsztaty o podobnej nazwie chcieliśmy pomóc ojcom (i ich dzieciom) we wpływaniu na sytuację, w której mogą się znaleźć po rozwodzie, separacji czy rozstaniu.

Relacje rodzinne są nam szczególnie bliskie. W naszym Centrum Mediacji na co dzień pomagamy rodzinom w radzeniu sobie z kryzysową sytuacją rozwodu, separacji czy konfliktu. Wiemy, że ten program przyniósł korzyści nie tylko ojcom, ale również ich dzieciom.