Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Inne ośrodki pomocy rodzinie

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I RODZICÓW BEZPŁATNA

1. Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” przy Fundacji „Dzieci Niczyje”
adres: ul. Mazowiecka 12 lok 25, 00-048 Warszawa
tel. (22) 826-14-34, 826 88 62
e-mail: mazowiecka@fdn.pl
http://www.fdn.pl
godziny przyjęć: pon. – pt. 9.00 – 17.00
psychologiczna, psychiatryczna i prawna pomoc dla dzieci

Formy pomocy:
Interwencje kryzysowe w przypadkach przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego i przemocy
Konsultacje indywidualne
Terapia indywidualna
Grupy wsparcia
Przyjazne dziecku miejsce, gdzie odbywają się przesłuchania prokuratorskie i policyjne oraz rozprawy sądowe

2. Wojewódzka Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży
adres: ul. Dzielna 7, 00-154 Warszawa
tel.:(22) 831 19 20

godziny przyjęć: pon. – pt. 8.00 – 19.00
pomoc dla dzieci i młodzieży do 20. roku życia

Formy pomocy:
Konsultacja psychologiczna
Konsultacja neurologiczna (do 18 roku życia; potrzebne skierowanie)
Konsultacja psychiatryczna
Terapia indywidualna
Terapia uzależnień (do 20 roku życia)
Grupy terapeutyczne, grupy wsparcia

3. Ośrodek Psychoterapii Dziecięcej – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
adres: ul. Sobieskiego 112, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 841 26 54
godziny pracy: pon. – pt. 8.00 – 18.00
pomoc dla dzieci i młodzieży do18. roku życia

Formy pomocy:
Poradnictwo dla rodziców
Terapia indywidualna
Terapia rodzinna
Psychoedukacja dla rodziców

4. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
adres: ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa
tel.: (22) 644 83 18
godziny przyjęć: pon. – pt. 9.00 – 19.00
pomoc dla dzieci i młodzieży do 19. roku życia

Formy pomocy:
Terapia indywidualna – zaburzenia emocjonalne, zachowania, jedzenia
Terapia rodzinna
Konsultacje dla rodziców mających dzieci w wieku przedszkolnym
Terapia grupowa dla gimnazjalistów – problemy emocjonalne, fobie szkolne

5. Poradnia Specjalistyczna – Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”
adres: ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa
tel.: (22) 646 57 25, 646 57 28
godziny przyjęć: pon. – pt. 10.00 – 18.00
pomoc dla młodzieży w wieku 15–19 lat

Formy pomocy:
Terapia indywidualna
Terapia rodzinna
Terapia grupowa – zaburzenia emocjonalne, zachowania, jedzenia
Grupy terapeutyczne i edukacyjno-rozwojowe

6. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 20
adres: ul. Powstanców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
tel.: (22) 666 1773/74
godziny przyjęć: pon. – pt. 8.00 – 20.00
pomoc dla dzieci i młodzieży ze szkół na Bemowie

Formy pomocy:
Zajęcia edukacyjne
Konsultacje dla rodziców
Terapia rodzinna

7. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 14
adres: ul. Młynarska 43/45, Warszawa
tel.: (22) 632 68 29
godziny przyjęć: pon. – czw. 9.00 – 18.00, pt. do 17.00
pomoc dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wola

Formy pomocy:
Konsultacje psychologiczne
Konsultacje dla rodziców
Terapia grupowa – młodzież z zaburzeniami emocjonalnymi
Terapia indywidualna

8. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP
adres: ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
tel.: (22) 822 60 47, 822 36 01, 822 77 17
godziny przyjęć : pon. – pt. 9.00 – 19.00
pomoc dla dzieci i młodzieży od 3 do 20 lat

Formy pomocy:
Konsultacja psychologiczna
Terapia indywidualna – problemy emocjonalne

9. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”
adres: ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
tel.(22) 822 71 68; tel/fax. 822 24 46,
godziny przyjęć: pon. – pt. 9.00 – 19.00
pomoc dla rodzin

Formy pomocy:
Konsultacje psychologiczne dotyczące problemów rodzinnych, wychowawczych,
Terapia indywidualna
Terapia rodzina
Psychoedukacja dla rodziców

10. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno–Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
adres: ul. Okólnik 11a m 34, Warszawa
tel.: (22) 826 39 16
godziny przyjęć: pon. – pt. 10:00–18:00
pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Formy pomocy:
Terapia indywidualna
Terapia grupowa
Terapia rodzinna
Grupy socjoterapeutyczne
Konsultacje wychowawcze dla rodziców
Grupy edukacyjne dla rodziców

11. Stowarzyszenie „ASLAN”
adres: ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
tel.:(22) 636 49 12,636 49 04
e-mail: stowarzyszenie.aslan@wp.pl
http://www.aslan.org.pl
godziny przyjęć: pon. – sob. 9.00 – 20.00
pomoc dla dzieci i młodzieży od 7 do 24 lat

Formy pomocy:
Indywidualna i grupowa terapia dla młodzieży
Konsultacje dla rodziców
Grupy socjoterapeutyczne
Konsultacje z prawnikiem
Konsultacje psychiatryczne
Pomoc w nauce – korepetycje
Hostel dla młodzieży w trudnej sytuacji życiowej

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I RODZICÓW PŁATNA

1. Centrum CBT – Centrum Terapii Poznawczo–Behawioralnej
adres: ul. Piękna 68, 00-572 Warszawa
tel.: (22) 621 96 83
Godziny pracy: 9.00 – 21.00
Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Formy pomocy:
Terapia indywidualna dzieci (pierwsza wizyta 170 zł, kolejne 110-120 zł)
Terapia rodzinna (170 zł za sesję)
Terapia małżeńska (180-190 zł za sesję)

2. Grupa Synapsis
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis
adres: ul. Dembowskiego 3 m. 32, 02-784 Warszawa
tel.: (22) 643 98 61

Gabinet Psychoterapii Grupy Synapsis
adres: ul. Dmochowskiego 6 m 7, 00-820 Warszawa
tel.: (22) 629 25 77
e-mail: grupasynapsis@synapsis.pl
http://www.synapsis.pl

Godziny pracy: 9.00 – 20.00
Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Formy pomocy:
Konsultacje i leczenie przez lekarzy psychiatrów
Konsultacje psychologiczne
Psychoterapia indywidualna
Konsultacje i psychoterapia małżeńska
Konsultacje i psychoterapia rodzinna
Konsultacje i psychoterapia dzieci i młodzieży (również w języku angielskim)

3. Laboratorium Psychoedukacji
adres: ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
tel.: (22) 617 61 64, 616 13 72, 0-501 201 490
e-mail: lps@lps.pl
http://www.lps.pl
godziny pracy: pon. i pt. 9.00 – 19.00, wt. – czw. 9.00 – 19.00, sob. 9.00 – 13.00
pomoc dla rodziców i dzieci
Formy pomocy:
Konsultacje psychologiczne dla rodziców i dzieci (120–180 zł/h)
Krótkoterminowa terapia dzieci (180 zł/h)
Terapia rodzinna, małżeńska (240–280 zł/2h)

4. Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
adres: pl. Trzech Krzyży 16, 00-499 Warszawa
tel. (22) 621 69 29
godziny pracy: pon. – pt. 8.00 – 19.00, sob. 8.30 – 12.00
pomoc dla młodzieży i rodzin

Formy pomocy:
Konsultacja psychologiczna (90 zł/h), ginekologiczna (70 zł/h)
Terapia indywidualna (90 zł/h)
Terapia małżeńska (90 zł/h)
Poradnictwo seksuologiczne (120–150 zł/h)

5. Ośrodek Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Caritas AW
adres: ul. Bednarska 28/30, 00-322 Warszawa
tel.: (22) 828-54-83
http://www.ressacramiser.caritas.pl/?dzial=opp&page=o_nas
godziny pracy: pon.– pt. 16.30 – 20.00
Ośrodek świadczy usługi psychologiczne (psychoterapia, poradnictwo lub konsultacje) w takich problemach jak: problemy małżeńskie, wychowawcze i rozwojowe; depresje; kryzysy; nerwice; problem utraty dziecka (w tym straty ciąży); uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu. W Ośrodku można skorzystać z pomocy psychoterapeuty, psychiatry i księdza.

LISTA KONSULTANTÓW W ZAKRESIE PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECKA CERTYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE (Warszawa)

IMIĘ I NAZWISKO

KONTAKT

SPECJALNOŚĆ

Monika
BIAŁA
certyfikat nr 4

Tel. (22) 658-33-35
MonaBi@poczta.wp.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

Magdalena
DYGA-KONARSKA
certyfikat nr 13

Tel.(22) 612 76 66

problemy dzieci chorych somatycznie

dr Milena
GRACKA-TOMASZEWSKA
certyfikat nr 14

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel.(22) 55 49 772
0-608 796 905
milena@engram.psych.uw.edu.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

Joanna
GROCHOWSKA
certyfikat nr 15

Warszawa
Tel. 0-501 580 011
joanna_grochowska@poczta.onet.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

dr Anna
JAKUBOWSKA-WINECKA
certyfikat nr 16

Zakład Psychologii Medycznej AM
aniajakwin@poczta.onet.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

Anna
KALMAN
certyfikat nr 17

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3
Al. Wojska Polskiego 36
Tel. (22) 839 48 67

problemy kliniczno-edukacyjne

Małgorzata
KOŁODZIEJEK
certyfikat nr 19

Warszawa
Tel. 0-501 087 247
m.kolodziejek@wp.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

dr Anna
KOZŁOWSKA
certyfikat nr 21

Tel. (22) 641 10 95

problemy kliniczno-edukacyjne

Bogna
MACKIEWICZ
certyfikat nr 24

Warszawa
Tel. (22) 649 84 25
pracownia@acn.waw.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

dr hab. Agnieszka
MARYNIAK
certyfikat nr 5

Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Psychologii Klinicznej
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
amaryniak@poczta.wp.pl

neuropsychologia rozwojowa

dr Ewa
MAZANEK
certyfikat nr 26

Akademia Pedagogiki Specjalnej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 822 16 31

neuropsychologia rozwojowa

Ewa
PASZKIEWICZ
certyfikat nr 27

Warszawa
Tel. 0-503 852 223
paszkiewicz@post.pl

dziecięce zaburzenia psychiczne

dr Joanna
RADOSZEWSKA certyfikat nr 30

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel.(22) 55 49 772, 55 49 743
joanrad@engram.psych.uw.edu.pl

problemy dzieci chorych somatycznie

dr Katarzyna
SCHIER
certyfikat nr 32

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel.(22) 55 49 761

dziecięce zaburzenia psychiczne oraz problemy dzieci chorych somatycznie

dr Małgorzata
ŚWIĘCICKA
certyfikat nr 3

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel.(22) 554 97 57
swiecicka@post.pl

problemy kliniczno-edukacyjne

prof. dr hab. Marina
ZALEWSKA
certyfikat nr 2

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa
tel.(22) 554 97 56
marina.zalewska @engram.psych.uw.edu.pl

wszystkie zakresy psychologii klinicznej dziecka

Jolanta
ZBROŻEK
certyfikat nr 36

Tel. (22) 625 00 87

problemy dzieci chorych somatycznie

Niebieska Linia

http://www.niebieskalinia.pl/„Niebieska Linia” pomaga ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy domowej.

Stowarzyszenie OPTA http://www.opta.org.pl/terapia rodzinna i indywidualna, poradnictwo w sprawach wychowawczych, warsztaty dla dzieci i rodziców.

Fundacja Dzieci Niczyjehttp://www.fdn.pl/Pomoc dzieciom maltretowanym fizycznie, psychicznie, wykorzystywanym seksualnie i zaniedbywanym.

Komitet Ochrony Praw Dzieckahttp://www.kopd.pl/Pomoc psychologiczna i prawna dla krzywdzonych dzieci. Wszystkie rozmowy, jakie odbywają sią w KOPD, są poufne, można się także zgłaszać anonimowo.

Rzecznik Praw Dzieckahttp://www.brpd.gov.pl/Ochrona praw dziecka, ochrona przed przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwegotraktowania.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD)http://www.tpdzg.org.pl/TPD organizuje zastêpcze środowiska rodzinne dla dzieci osieroconych (adopcja, organizacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka), opiekuje się i udziela pomocy dzieciom z rodzin biednych, dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych (pomoc materialna, dożywianie, poradnictwo itp.).

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporówhttp://www.ms.gov.pl/mediacja/rada_adr.shtmlSpołeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów jest zespołem doradczym Ministra Sprawiedliwości do spraw szeroko rozumianej problematyki Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów (ang. Alternative Dispute Resolution – ADR). Do jej zadań należy m.in. opracowanie standardów postępowania mediatora i prowadzenia mediacji oraz tworzenie warunków instytucjonalnych dla rozwoju ADR w Polsce.

Polskie Centrum Mediacji Filia Bielanye-mail: pcm.wawa.bielany@mediator.org.plFilia bielańska prowadzi głównie mediacje rodzinne, a w swojej ofercie ma również grupę wsparcia dla osób doświadczających konfliktu.

Centrum Praw Kobiethttp://www.cpk.home.pl/Centrum Praw Kobiet jest organizacją, która skupia się na dzialaniach na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej udzielając porad psychologicznych i prawnych, prowadzi schronisko dla kobiet – ofiar przemocy.

W Stronę Ojcahttp://www.wstroneojca.ngo.pl/Serwis adresowany jest do mężczyzn przeżywających kryzys małżeński i problemy rodzinne związane z rozwodem, separacją oraz izolacją od własnych dzieci.

Uniwersytet dla Rodzicówhttp://www.udr.inet.waw.pl/Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. Bezpłatna pomoc w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych, przede wszystkim dla rodziców oraz dorosłych i dorastających dzieci.

TELEFONY ZAUFANIATelefon zaufania ZATRZYMAJ PRZEMOC 0 800 12 01 48Telefon zaufania Kuratorium Oświaty (22) 828-22-65Policyjny Telefon Zaufania 0 800 12 02 26Telefon zaufania Centrum Praw Kobiet (22) 621 35 37Niebieska Linia (dla ofiar przemocy w rodzinie) 0 801 12 00 02

Prawa dziecka – Organizacje

Centrum Pomocy Dzieciom – „Mazowiecka”ul. Walecznych 59, 00-926 Warszawatel. (22) 828 88 62

Centrum oferuje dzieciom – ofiarom przestępstw, przyjazne warunki przesłuchań prokuratorskich i sądowych oraz opiekę terapeutyczną i prawną. Centrum działa pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niebieska LiniaOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinietel. bezpłatny: 0 801 12 00 02pon.-sob. w godz. 10:00-22:00, niedz. i św. w godz. 10:00-16:00ul. Szczotkarska 48a, 01-382 Warszawatel/faks.(22) 666 05 59, pon.-pt. 9:00-20:00www.niebieskalinia.pl
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom, świadkom oraz sprawcom przemocy domowej.

Stowarzyszenie OPTAul. Hoża 50 lok. 61, Warszawatel. (22) 424 09 89www.opta.org.pl
Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców, terapia rodzinna i indywidualna, poradnictwo w sprawach wychowawczych, warsztaty dla dzieci i rodziców.

Fundacja „DZIECI NICZYJE”ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawatel. (22) 616 02 68, fax (22) 616 03 14www.fdn.pl
Działalność Fundacji adresowana jest do dzieci maltretowanych fizycznie, psychicznie, wykorzystywanych seksualnie oraz zaniedbywanych, do ich rodziców i opiekunów, jak również do osób stykających się w pracy zawodowej z przypadkami krzywdzenia dzieci. Udzielamy doraźnej i długofalowej pomocy ofiarom krzywdzenia oraz ich opiekunom.

Komitet Ochrony Praw Dzieckaul. Hoża 27a lok. 5, 00-521Warszawatel. (22) 626 94 19www.kopd.pl
KOPD jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, w swoich oddziałach tworzy warunki, w których dzieci mogłyby mówić same za siebie, reprezentować swoje stanowisko, wyrażać własne uczucia i potrzeby. Zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną i prawną krzywdzonym dzieciom. Wszystkie rozmowy, jakie odbywają się w KOPD są poufne, można się także zgłaszać anonimowo. niesieniem pomocy. Posiada 42 oddziały w całej Polsce – Terenowe Komitety Ochrony Praw Dziecka.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka07-400 Ostrołękatel. (29) 766 86 75
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dzieckaul. Malczewskiego 20, 26-600 Radomtel. (48) 36 227 45lub 048/988

Rzecznik Praw Dzieckaul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawatel.(22) 696 55 50, 696 55 51, 696 55 63www.brpd.gov.pl

Rzecznik stoi na straży praw dziecka, ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Krajowyul. Krakowskie Przedmieście 6, 00–325 Warszawatel. (22) 827 78 44, 826 08 74www.tpdzg.org.pl

TPD organizuje zastępcze środowiska rodzinne dla dzieci osieroconych (adopcja, organizacja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka), opiekuje się i udziela pomocy dzieciom z rodzin biednych, w tym dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych (pomoc materialna, dożywianie, poradnictwo itp.). Pomaga rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne. Organizuje także wyjazdy wakacyjne dla dzieci.

Rzecznik Praw Uczniaul. Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa(22) 826 64 91-96 wew.4112e-mail: Maria.Idzkowska@mazowsze.uw.gov.pl

Rzecznik pomaga w sytuacjach, w których nie są przestrzegane prawa ucznia.