Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

O Nas

Nasze Centrum powstało jako jedno z pierwszych w Polsce miejsc proponujących wsparcie w rozwiązywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje. Od września 2001 roku działamy w przekonaniu, że pokojowe dochodzenie do akceptowalnych dla wszystkich stron konfliktu rozwiązań jest możliwe, nawet w sytuacjach początkowo określanych jako beznadziejne. Wypływa to zarówno z naszej praktyki w pracy z sytuacjami konfliktowymi, jak również z doświadczeń innych międzynarodowych specjalistów, od których czerpiemy wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i studiując literaturę przedmiotu. Wynikiem tego są nasze działania, których ostatecznym celem jest zwiększenie poczucia panowania nad swoim życiem prywatnym lub zawodowym.