Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Projekty

Nasze doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych wykorzystujemy tworząc i realizując projekty mające na celu szeroko pojęte wsparcie skonfliktowanych rodzin, a zwłaszcza ochronę dobra dzieci.
Nasze działania kierujemy przede wszystkim do rodzin znajdujących się w konflikcie, ale również do specjalistów, którzy im pomagają.

Staramy się dostarczać skłóconym osobom wiedzy i narzędzi pozwalającym im efektywnie rozwiązać spór, ale również prowadzimy działania profilaktyczne, mające w zamyśle zapobiegać rozpadowi polskiej rodziny.

Część naszej energii poświęcamy na promowanie mediacji, wierząc że powszechne korzystanie z tego sposobu rozwiązywania konfliktów przyniesie korzyść całemu społeczeństwu.