Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Dom

Z końcem 2006 roku zakończyliśmy kilkumiesięczny projekt pn. Dzielnicowy Ośrodek Mediacji (DOM) – Ochota. Umożliwiliśmy mieszkańcom Ochoty nieodpłatne korzystanie z mediacji w sporach rodzinnych i sąsiedzkich.

Ochota była pierwszą dzielnicą w Warszawie – i najprawdopodobniej w Polsce – która w takiej formie oferowała specjalistyczną pomoc swoim mieszkańcom. Mediatorzy pomagali w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów związanych z życiem w rodzinie, dotyczących na przykład podziału obowiązków, sposobów wydawania lub oszczędzania pieniędzy, ułożenia kontaktów z rodziną współmałżonka, zakresu swobody dawanej dzieciom czy sposobów spędzania wolnego czasu. Rodzinom przeżywającym rozstanie małżonków – rozwód lub separację – mediatorzy pomagali wypracować zasady opieki nad dziećmi i sposób współpracy rodziców w kwestii ich wychowywania tak, aby zaspokojone zostały zarówno potrzeby i prawa dzieci, jak i rodziców. Oprócz spraw typowo rodzinnych można było przychodzić do DOMu także ze sporami sąsiedzkimi (np. o utrzymanie porządku, hałasowanie, podział miejsc parkingowych itp.).