Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Tata na zawsze

Poprzez prowadzone przez nas warsztaty „Tata na zawsze” pragnęliśmy wesprzeć tych ojców, którzy chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób spędzać czas będąc z dzieckiem, jak budować relacje na odległość, tak aby nie stracić więzi i nie zmniejszyć swego udziału w życiu dziecka oraz w jaki sposób komunikować się z była partnerką w sprawach dotyczących dziecka. Ważne było dla nas koncentrowanie się na budowaniu pozytywnych relacji, co często bywa trudne, zamiast na walce o to kto ma większe prawa do dzieci. Podstawowym założeniem było to, że dzieci maja prawo do obojga rodziców i dlatego warto szukać konstruktywnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby wszystkich stron, a przede wszystkim potrzeby dzieci.

W sobotę 21 października 2006 odbyły się warsztaty dla ojców „Tata na zawsze”. Przybyło na nie 20 wyjątkowych mężczyzn z całej Polski, z czego się bardzo cieszymy. W imieniu wszystkich prowadzących zajęcia gorąco dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w warsztatach – mamy nadzieje, że to spotkanie wpłynęło pozytywnie na Wasze relacje z dziećmi.

Zajęcia koncentrowały się wokół trzech głównych tematów: jak powiedzieć dziecku o rozstaniu czy rozwodzie, jak zabiegać o prawa ojca w sadzie i jak rozpoznawać zagrożenia w rozwoju dziecka. Oprócz mediatorów-trenerów Fundacji Partners Polska (Maciej Tański, Magda Fronczewska, Robert Boch) zajęcia były prowadzone przez dr Izabelę Krauze i mec. Anne Apanasowicz.

Szczegółowe tematy:

 

1) Mężczyzna w relacji z byłą żoną/partnerką
– jak pomóc dziecku przejść przez rozstanie rodziców
– co powinni uzgodnić rozstający się rodzice (tworzenie „planu rodzicielstwa”)
– jak konstruktywnie kształtować relacje z byłą żoną i – ewentualnie – jej nowym partnerem
– jak radzić sobie ze sprawami konfliktowymi

2) Ojciec w relacji z dzieckiem
– sytuacja psychologiczna dziecka – jak dzieci rozumieją rozwód i jak reagują na rozstanie rodziców
– jak postępować z dzieckiem w kontekście rozstania – jak nie angażować dziecka w swoją relację z była żoną/partnerką
– jak często kontaktować się z dzieckiem i w jaki sposób
– jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak odpowiadać na „najczęściej zadawane pytania” dzieci
– gdy dziecko potrzebuje pomocy specjalisty…

3) Rodzice w trakcie rozwodu
– co zrobić, by chronić swoje dziecko w procesie rozwodowym
– podejmowanie decyzji o przyszłości dziecka w procesie rozwodowym
– mediacja w procesie rozwodowym

Duże zainteresowanie problematyką kształtowania relacji ojców z dziećmi i rodziców miedzy sobą skłoniło nas do podjęcia decyzji o powtórzeniu (wzbogaconych o nowe elementy) warsztatów dla ojców. Odbyły się one na początku 2007 roku.

Obecnie nie prowadzimy naboru na kolejna edycje warsztatów.