Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Cytaty z ankiet uczestników szkoleń

Najbardziej w czasie zajęć podobało mi się….

…, że byliśmy nie tylko słuchaczami, ale na bieżąco odbywaliśmy ćwiczenia kształtujące umiejętności, odgrywając role mediatorów w kolejnych etapach.

….rzetelne przeprowadzenie nas w ćwiczeniach przez wszystkie etapy mediacji; uporządkowanie wiedzy i ćwiczeń.

 

Metody prowadzenia zajęć:

Dużo praktycznych informacji zwrotnych; jasne, klarowne omawianie poszczególnych kwestii.

Praktyka, dostosowanie do uczestników, inspiracje płynące od prowadzącego, konkret!

Duża ilość przykładów z przeprowadzanych mediacji, nie odpuszczanie tematów – dopytywanie i wyjaśnianie.

 

Prowadzący:

Otwartość prowadzącego na dyskusję, łatwość przekazywania wiedzy, duża kompetencja i życzliwość.
Spokój, profesjonalizm, naturalne tempo szkolenia, ciekawe informacje z życia wzięte, dobrze przygotowany materiał merytoryczny…

Komunikatywność prowadzącego, i jego otwartość na różnorodne poglądy, brak ocenności,

Pilne wsłuchiwanie się przez prowadzącego w wypowiedzi uczestników, „nakierowanie” prowadzącego na potrzeby słuchaczy

…..rzetelna wiedza poparta imponującą praktyką.

 

Materiały szkoleniowe:


Materiały – przemyślane, urozmaicone, b. dobrze dobrane do zagadnień,

…czytelne, krótkie, łatwo do nich wrócić…

Bardzo dużo, bardzo fajnych- przydatnych. Nawet na moich studiach podyplomowych nie dostałam tyle materiałów!

 

Atmosfera:

Atmosfera panująca na zajęciach – było przyjaźnie, spokojnie, radośnie a różnorodność grupy sprzyjała wymianie doświadczeń.
Sposób traktowania uczestników przez prowadzącego – zapewniający bezpieczeństwo a jednocześnie wymagający.

Można było o wszystko zapytać w każdej chwili i każda osoba była wysłuchana…

 

Szkolenie w pełni odpowiadało moim potrzebom. Dziękuję za profesjonalizm.