Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Mediacja gospodarcza

Szkolenie z mediacji  gospodarczej

(27 godzin dydaktycznych)

Termin najbliższego szkolenia: 30 lipca-1 sierpnia 2019 r.

Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej (27 godzin dydaktycznych) – nowy, zmodyfikowany program szkolenia opiera się na doświadczeniach najlepszych ośrodków mediacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych i uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych, w tym dla osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.

Zapraszamy:

 • prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych
 • menedżerów, konsultantów
 • psychologów, socjologów
 • pracowników administracji publicznej mających do czynienia ze sporami gospodarczymi

Cele szkolenia

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych, skutecznej komunikacji i negocjacji, co umożliwi samodzielne prowadzenie postępowań mediacyjnych.

Program ramowy szkolenia

 • Czym jest współczesna mediacja w sporach gospodarczych i jakie jest jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania sporów
 • Rola mediatora i zasady mediacji
 • Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie
 • Specyfika sporów gospodarczych
 • Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach gospodarczych
 • Prowadzenie procesu negocjacji
 • Sporządzanie ugody mediacyjnej
 • Rola prawników w mediacji
 • Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania

Metody

Praca warsztatowa, gwarantująca przestrzeń dla indywidualnego uczenia się.
Gry i symulacje pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie ćwiczeń, będących podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza filmów edukacyjnych o mediacji.

Termin i miejsce

30 lipca – 1 sierpnia 2019 r.
Szkolenie odbędzie się w Warszawie.

Opłaty

Koszt szkolenia z mediacji gospodarczej w dn. 30 lipca – 1 sierpnia 2019:

 • 1200 zł, gdy wpłata nastąpi do 19 lipca 2019.
 • Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 osób zapisujących się razem, opłata dla 1 osoby to 1125 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 19 lipca 2019.
 • W przypadku 3 lub większej liczby osób zapisujących się razem, opłata dla 1 osoby wynosi 1050 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 19 lipca 2019. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1500 zł od osoby (brak zniżek).

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach – bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.
W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników

Wszystkim zapewniamy materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. publikację „Skarb mediatora” w wersji elektronicznej.
Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma również zestaw wzorów pism oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację.

Warunki uczestnictwa

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie drogą mejlową.

Trenerzy

Trenerem jest Maciej Tański, mediator zawodowo mediujący od 2001 roku, autor publikacji nt. mediacji, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zaświadczenia

Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.
Informacje i zgłoszenia tel.: (22) 825-40-83, (22) 409-53-83 (codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: mediator@mediacja.org